logo
Регистрирай се безплатно и получи 12.00 лв. бонус.
ПРОФИЛ []
Потребител
Парола
Категории []

Условия за ползване

Условия за ползване

Dalaverki.com е уебсайт предоставящ на потребителите уеб базирана платформа за публикуване на безплатни обяви и стартиране на онлайн аукциони (търгове).

Чрез създаване на потребителски профил и/или използвайки кой да е аспект на този сайт, вие се съгласявате с Условията за ползване на услугата.

При използване услугите на този уебсат вие се задължавате да спазвате настоящите правила и условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия за ползване.

Дефиниции

Потребител - е навършило 18 години физическо лице или юридическо лице, регистрирало се да ползва услугите на този уебсайт и изразило съгласие с настоящите Условия за ползване.

Интернет сайт, Уебсайт, Сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес: dalaverki.com

Виртуална сметка / Предплатен кредитен лимит - предварително заплатена сума за получаване на услуги чрез този уебсайт, от която се отчитат плащанията при платени рекламни опции за популяризиране на обяви.

Продавач - потребител, който публикува обява и стартира онлайн аукцион
Купувач - потребител, спечелил онлайн аукцион
Сделка - когато купувач е спечелил онлайн аукцион се счита, че има търговска сделка за покупко-продажба между Купувача и Продавача
Рейтинг - точкова система, базирана на отзивите на потребителите един за друг
Минимална цена - цена, под която продавачът не е съгласен на сделка
"Купи сега!" цена - цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване

Право на участие

Ако сте под 18-годишна възраст, не можете да се регистрирате в сайта, да откриете профил или да използвате тази услуга.

Прекратяване на достъп

Ние си запазваме правото да променяме, видоизменяме, преустановим или прекратим този сайт по всяко време. Ние също може да наложим ограничения върху някои функции или да ограничим достъпа до части или целия сайт по свое усмотрение и без предизвестие или отговорност. Ние си запазваме правото да откажем да предоставим достъп до сайта или да ви позволим да регистрирате профил по своя собствена преценка. Ние не носим отговорност към потребителя или трета страна, при изменение или прекратяване на услугата.

Парола и безопасност

За да използвате услугите продоставяни от този уебсайт, трябва да регистрирате свой профил. Като част от процеса на регистрация, всеки потребител предоставя имейл адрес и избира парола.

Вие се съгласявате да уведомите дружеството за всяка известна или предполагаема неразрешена употреба на вашия профил, или всякакви известни или предполагаеми нарушения на сигурността, включително загуба, кражба или неоторизиран разкриване на вашата парола. Вие носите отговорност за запазване конфиденциалността на своята парола. Това е ваша лична отговорност да защитите своята парола и да не споделяте паролата, с друго лице или субект. Съответно, вие разбирате и се съгласявате, че вие ще бъдете отговорен за всяка дейност, извършена от някой друг използвайки този уебсайт с помощта на вашият имейл адрес и парола.

Обяви - Онлайн аукциони

Счита се, че купувач е спечелил онлайн аукцион, когато е налице едно от следните условия:

 • Купувачът е с най-висока предложена цена в наддаването при завършването на търга (в случай, че онлайн аукционът е без Минимална цена)
 • Купувачът е с най-висока предложена цена в наддаването при завършването на търга и е достигната Минималната цена (в случай, че е определена такава)
 • Купувачът е използвал "Купи сега!" цена (в случай, че е определена такава)

Задължение на продавача

 • Продавачът е длъжен своенвременно да чете и отговаря на Личните съобщения изпратени до него от другите потребители. (Продавачът има възможност да блокира определени потребители да участват в неговите аукциони и/или да му изпращат Лични съобщения.)
 • Продавачът е длъжен да актуализира статуса(текущото състояние) на продадената стока/артикул, за да може Купувача да бъде информиран за това какво се случва с неговата покупка.
 • В случай на сделка, Продавача трябва да е в състояние да достави стоката на Купувача
 • Продавачът няма право да изисква от Купувача допълнителни такси и надценки, ДДС или други доплащания при положение, че не са описани изрично в обявата на онлайн аукциона
 • След приключване на сделката, Продавача написва кратък коментар с рейтинг за отсрещната страна по сделката

Задължение на Купувача

 • В случай на сделка, Купувачът е длъжен да закупи стоката от Продавача, съгласно описаните в обявата на онлайн аукциона условия за плащане и доставка
 • След приключване на сделката, Купувачът написва кратък коментар с рейтинг за отсрещната страна по сделката

Правила за публикуване на обяви, търгове и аукциони в сайта

Продавачът НЯМА право да публикува обяви и да стартира онлайн аукциони, които притежават поне една от изброените характеристики:

 • съдържат вулгарни или противоречащи на добрите нрави думи и изрази
 • съдържащи еротични изображения, или съдържание за върастни
 • съдържат рекламни линкове
 • използват се неправомерно чужди запазени марки
 • използват чужда интелектуална собственост без съгласие от носителя на авторските права
 • публикувани в неподходяща категория
 • съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата
 • съдържащи логотипове, реклама или линкове към други сайтове за обяви
 • съдържащи телефонни номера с добавена стойност
 • липсва или непълно описание с условия за плащане и доставка на стоката

Забранява се продажбата и предлагането на следните продукти и услуги:

 • тютюневи изделия
 • алкохол
 • имитационни стоки без това да е изрично упоменато в заглавието
 • медикаменти с контролен режим
 • опасни вещества
 • стоки с контрабанден произход
 • сексуални продукти и услуги
 • стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC
 • продукти и услуги, които противоречат на законите на Република Бъклгария, както и на моралните норми

Уебсайтът си запазва правото да изтрива по своя преценка обяви, които смята за неподходящи, дори причините да не са описани в настоящите Условия за ползване, както и да ограничи за постоянно или временно достъпа на потребителите, които са ги публикували.

Всички обяви неотговарящи на горните правила се изтриват без предупреждение. Ако тези изтрити обяви са с платени рекламни опции и има платени такси за тях, платените суми не се възстановяват.

Виртуална сметка на потребителя

При регистрацията на нов профил, се открива и виртуална сметка на потребителя. При първоначално откриване, във виртуалната сметка на потребителя има 0 лева.

Виртуалната сметка на потребителя служи единствено за разплащане на услугите предоставени от този уебсайт.

Виртуалната сметка на потребителя служи за отчитане на кредитния му лимит. Предплатеният кредитен лимит на потребителя служи за заплащане на услуги предоставяни от този уебсайт, като за целта след всяка поръчка на платени рекламни опции автоматично се намалява сумата по кредитния лимит с определената за конкретните опции цена.

Наличната сума по кредитният лимит на потребителя се увеличава чрез захранване на виртуалната сметка на потребителя. За всяко увеличаване на кредитния лимит Потребителя получава SMS съобщение с понтвърждение за постъпилата сума.

Виртуалната сметка на потребителя се захранва чрез изпращане на SMS на кратък телефонен номер.

Плащания

Плащанията се извършват посредством фирми, които се явяват трети страни. Този Уебсайт не разполага с вътрешни системи за разплащания.

От продавачите се събират такси при използване на допълнителни рекламни опции съгласно раздел Такси„

Дигитални стоки и услуги (Без политика за възстановяване)

Този Уебсайт предлага нематериални, дигитални стоки и услуги, и не възстановява парични средства използвани при закупуването на услуги от нашия сайт.

Уебсайтът не възстановява парични средства, които потребителят е използвал за захранване на своята виртуална сметка. Петребителят не може да изисква възтановяване на част или цялата сума, която е на разположение в неговия предплатен кредитен лимит. Сумата на разположение във виртуалната сметка може да бъде използвана единствено и само за покупка на услуги предоставяне от този сайт.

Забранено ползване

Във връзка с използването на сайта, вие се съгласявате да не извършвате лично или да упълномощавате или склонявате трети лица да извършвате следните действия:

Вие се съгласява да не качвате, пускате, изпращате електронна поща, предавате или по друг начин да разпространявате всякакъв материал, съдържащ софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на който и да е компютър, софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Всяка измамна, оскърбителна или по друг начин незаконна дейност е основание за прекратяване на правото на потребителя да използва услугата или достъпът до сайта.

Ограничения на отговорността

Всички сделки произтичащи от обявите с аукциони/търгове се извършват директно между купувача и продавача.

При наличие на сделка между Продавача и Купувача, Уебсайта им предоставя данните за контакт с отсрещната страна. Уебсайтът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни, непълни или не актуализирани данни.

Този Уебсайт не е страна по сделките и няма каквито и да било отношения с потребителите, които се явяват Продавачи и/или Купувачи.
Този Уебсайт не носи отговорност за евентуални възникнали некоректни отношения между потребителите, в следствие на контакти и покупки/продажби, включително неосъществени сделки между Продавачи и Купувачи.

Отговорност за обявите, аукционите, търговете и тяхното съдържание носи единствено потребителя, който ги е публикувал.

Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на публикуваната от него обява, както пред този Уебсайт, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на тези Условия за ползване, на законодателството на Република България, на авторски права и право на собственост, на правата на търговски марки и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

Този Уебсайт не може да бъде подведен под отговорност за загуби, произтичащи от използването на информацията, получена от тук. В никакъв случай Уебсайта, неговите собственици или служители, няма да носят отговорност за всякакви индиректни, случайни, наказателни или последващи вреди, включително, без ограничение, пропуснати ползи, прекъсване на бизнес, загуба на информация и други подобни, направени от другата страна, произтичащи от услугата, дори ако сайта е бил уведомен за възможността от подобни щети.

Непредоставяне на гаранции

Този Уебсайт не е въвлечени в реалната сделка между купувачи и продавачи.

В резултат на това, ние нямаме контрол върху качеството, безопасността и законността на обявените за продажби стоки, истинността и точността на обявите, способността на продавачите да продават обявените продукти или възможността на купувачите да закупуват тези продукти.

Ние не можем и не контролираме процеса по реализиране на сделката, дали Продавача ще извърши продажбата на продукта който е обявил за продажба, или дали Купувача ще извърши покупката на продукта за който е наддавал.

Предвид естеството на телекомуникационни системи, особено в интернет, този Уебсайт не гарантира, че услугата или сайта, ще бъдат без прекъсвания, грешки или свободни от вируси. Услугите и информацията, са предоставени без каквито и да било гаранции от всякакъв вид и без никакви гаранции за непрекъснато показване и достоверносста на всяка една от публикуваните обяви, аукциони и търгове. В случай на прекъсване на показването или публикуването на обявите, аукционите и търговете, единствено задължение на Уебсайта ще бъде да се възстанови услугата, веднага щом е възможно.

С цел подобряване или поддържане на Уебсайта (редовни или спешни операции), може от време на време да прекъсва дейността на сайта за кратки периоди от време и без предизвестие. Уебсайта не може да бъде подведен под отговорност за всички вреди, произтичащи от такива операции по поддръжката.

Промени в Условията за ползване

Убсайтът си запазва правото да променя или да преразглежда тези Условия за ползване на услугата и/или Декларация за конфиденциалност или други политики, по всяко време и по своя собствена преценка. Вие сте обвързани с такава модификация или поправка, и следователно трябва да посещавате тази страница често и да преразглеждате условията. Вашата продължителна употреба на сайта или услугата след публикуване на всякакви промени или модификации на тези Условия за ползване и/или Декларация за конфиденциалност ще представлява вашето приемане на тези промени или модификации. В случай, че не сте съгласни с всички промени или модификации на тези Условия за ползване и/или Декларация за конфиденциалност, Вие не трябва да продължите да използвате сайта.

Разделение

Ако някоя от разпоредбите на този Условия за ползване, се считат за незаконни, невалидни или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита, делима от тези правила и условия и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия за ползване трябва да се тълкуват в съответствие със законите на България и в случай на спор или претенция, свързани с тези правила и условия, този спор или претенция се подчинява на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Ако имате някакви въпроси във връзка Условията на ползване, се свържете с нас от страницата за Контакти

Посочените брендове и търговски марки са собственост на съответните им собственици.
Използването на този уеб сайт представлява приемане на Условия за ползване и Поверителност | © 2019 Dalaverki.com
0.033806 s